Compartia » 16th February 2011

Daily Archives: 16th February 2011

“Vendes en estat crític”, conferència a l’IQS

L’actual crisi econòmica ha deixat pràcticament esgotades les fórmules comercials tradicionals, obligant a les empreses a qüestionar-se la desaparició de l’àrea comercial tal com està entesa i estructurada. La gestió dels costos comercials, la forma d’entendre la figura del venedor o la prospecció per a trobar nous clients i fonts d’ingressos, han sofert canvis molt profunds, i continuaran sofrint-los. Continue reading

Published by: